This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Kalite Güvencesi Çekirdek Çalışma Grubu Eğitimi Gerçekleştirildi

Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile mesleki ve teknik eğitim alanına odaklanan sosyal ortakların temsilcileri Kalite Güvencesi Çekirdek Çalışma Grubunu oluşturdu. Çekirdek Çalışma Grubu için 6-8 Ekim tarihlerinde Ankara’da 3 günlük bir eğitim düzenlendi. Ankara’da gerçekleşen eğitimde Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi üzerine bilgi paylaşımında bulunuldu.

Medya ve İletişim Araçları Çalıştayı Düzenlendi.

Projenin iletişim çalışmalarına katkı sağlaması için 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da medya ve iletişim sektörü temsilcileri ile mesleki ve teknik eğitim çerçevesinde görev yapan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir grupla Medya ve İletişim Araçları çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda bir araya gelen farklı sektörlerin temsilcileri çalıştay öncesinde uygulanan mesleki ve teknik eğitim farkındalık anketini ve proje […]

İş Başı Eğitim Çalışması Hazırlıkları İçin Dört İlde Çalıştay Düzenlendi.

Proje kapsamında yapılacak 3000 mesleki ve teknik alan öğretmeninin iş başında eğitimi faaliyetine hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Doğru eğitimlerin tasarlanabilmesi için planlanan eğitim ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında mesleki ve teknik alan öğretmenleri, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla bir dizi çalıştay gerçekleştirildi. 5-9 Temmuz Eskişehir’de, 2-6 Ağustos Kocaeli’de, 23-27 Ağustos Samsun’da ve 20-24 Eylül Gaziantep’te düzenlenen çalıştay […]

Kalite İzleme Araçları Konusuna Yönelik Saha Ziyaretleri Düzenlendi.

Kalite İzleme Araçları konusuna yönelik olarak Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Kırşehir’de saha ziyaretleri düzenlendi. Bu faaliyet kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve toplam 15 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edilerek idareci ve öğretmenler ile Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi ve Kalite İzleme Araçlarına yönelik olarak görüşmeler yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite […]

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr