This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu Kuruldu.

Kurul her altı ayda bir yapılacak toplantısının ilkini gerçekleştirdi. Kurul mesleki ve teknik eğitimde uygulanan Kalite Güvencesi çalışmalarına güçlü destek sunacak. Mesleki ve teknik eğitimin paydaşı olan kamu kurumları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencesine yönelik farkındalık artırılması da amaçlanıyor.

Önce METEK III Projesi İkinci Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr