This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu Beşinci Altı Aylık Toplantısı Düzenlendi.

Mesleki ve teknik eğitimin paydaşı olan kamu kurumları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla “Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu Beşinci Altı Aylık Toplantısı” 24 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda son altı ayda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe dönük öneriler ele alındı.

Altıncı Yönlendirme Kurulu Toplantısı Düzenlendi.

6. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Ali KARAGÖZ’ün ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi, Millî Eğitim Bakanlığı, ilgili kamu kurumları, sosyal ortaklar ve METEK Projesi temsilcilerinin katılımıyla 25 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

METEK III Bilgi ve Beceri Yarışması Ankara’da Düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik eğitimde çeşitli etkinliklerle öğrencilere motivasyon sağlamayı, mesleki becerilerini geliştirmelerine olanak tanımayı ve ulusal düzeyde kalkınmanın bir parçası olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitim Kalitesinin Artırılması Projesi (METEK III) kapsamında […]

İstanbul, Denizli, Adana, Hatay ve Kocaeli’nde Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Toplantıları Düzenlendi.

Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Toplantısı, mesleki ve teknik eğitim alanında kalite uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi (EQAVET) Ağı’na katılımı artırmak amacıyla İstanbul, Denizli, Adana, Hatay ve Kocaeli’nde düzenleniyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi yöneticileri, kalite koordinatörleri, kalite süreçlerinde aktif rol alan öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen […]

İşbaşı Eğitimlere Ziyaret Düzenlendi.

Projemiz kapsamında Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen işbaşı eğitimlere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ ve Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa GÜNAY tarafından ziyaret düzenlendi. Ziyarette, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Trabzon, Zonguldak ve Adana’da Öğrenme Materyali Geliştirme ve Mevcut Kaynaklara Erişim Eğitimler Düzenlendi.

Öğretmenlerin eğitim materyallerini hazırlama becerilerini geliştirmeyi ve teknolojileri kullanmayı öğrenmelerini sağlayan Materyal Geliştirme ve Mevcut Materyallerin Erişim ve Kullanımına İlişkin Eğitimler Sivas, Kayseri, Kırşehir, Trabzon, Zonguldak ve Adana’da düzenlendi.

Kalite Uygulamalarının Sürdürülebilirliği ve Avrupa Mesleki Eğitim Kalite Güvencesi Ağına Katılım Çalıştayı Düzenlendi.

2-4 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen çalıştayda, kalite uygulamalarının sürdürülebilirliği ve Avrupa Mesleki Eğitim Kalite Güvencesi (EQAVET) ağına katılım konuları ele alındı. Bu çalıştaylar ile, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü personelinin bu konularda güçlendirilmesi hedefleniyor. İkinci çalıştay ise 16-18 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr