This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Proje Hedefleri

Hibe Bileşeni kapsamındaki projeler ile sektörel ihtiyaçların doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenlerinin, uygulama metodolojisini kullanarak becerilerinin artırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında yapılacak iş başı eğitimler ile öğretmenlerin bilgi beceri ve mesleki bilgi açısından yeni bir ivme kazanması hedefleniyor. Hibe Bileşeni kapsamında desteklenen projelerin uygulama süreleri 1 Şubat 2022 tarihi itibariyle başladı.

Proje Amaçları

Sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen,
İstihdama hazır,
Esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı,
Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını kapsayan ve öğrenme olağanı bulunduğu bir eğitim dünyasını desteklemek.

Ana Faaliyetler

Mesleki ve teknik eğitimde yetkinlik geliştirme amacıyla Sektörel Yetkinlik
Geliştirme Merkezlerinin kurulması,
İş başı eğitim yoluyla meslek öğretmenlerinin kapasitesinin arttırılması,
İş başı eğitim materyallerinin ve programlarının hazırlanması,
Mesleki ve teknik eğitimin önemi ve sağladığı imkanlar konusunda iş dünyasının bilinçlendirilmesi,
Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili eğitimcileri ve iş dünyasını bir araya getirecek olan ağların ve ortak mekanizmaların kurulması, geliştirilmesi.

HİBE SÖZLEŞMELERİ

13.01.2020 tarihinde yayınlanan EuropeAid/167773/ID/ACT/TR teklif çağrısı kapsamında verilen hibeler:

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr