This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı:Makine Teknolojileri ve Denizcilik Sektöründe Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi 
Faydalanıcı: Türkiye Liman, Deniz, Tersane ve Depo İşçileri Sendikası (Liman-İş)
Süresi:18 Ay
Hibe Miktarı (EUR): 594.065,07
AB tarafından finanse edilen toplam uygun eylem maliyetlerinin yüzdesi: %90,00
İletişim:Sezenler Caddesi No:4 Kat:5 Sıhhiye/ANKARA

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr

Twitter'da METEK