This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Proje Faaliyetleri

Proje Faaliyetleri

25 Şehirde Kalite Güvence Kurulu Kuruluyor
Mesleki ve Teknik eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve kalite uygulamalarının yaygınlaştırılması içim mevcut Kalite Güvence Sisteminin bir değerlendirilmesi yapılarak gerekli görülecek iyileştirilmelerin yapılması, eğitimler, Kalite Güvence Kurulu’nun kurulması ve İl Kalite Kurullarının kurulmasına yönelik faaliyetler düzenleniyor.

3000 Öğretmene İş Başı Eğitimler Veriliyor
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel alan yeterliliklerinin iyileştirilmesi için 25 alanda 3000 öğretmenin iş başı eğitimleri veriliyor. Eğitim ihtiyaç analizi için MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından daha önce çalışması yapılmış özel alan yeterlilikleri temel alınarak bir soru bankası geliştirilip 4000 öğretmene ihtiyaç analizi gerçekleştiriliyor.

15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kuruluyor
İş başı öğrenme ve uzaktan öğrenme metotlarıyla Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin özel alan yeterliliklerin geliştirilmesi için 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kuruluyor.

Toplam 25 mesleki alanı kapsayan 14 Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri kurulacak ve bir tane mesleki yabancı dil, mesleki eğitime yönelik matematik ve mesleki eğitime yönelik fen bilimleri konusunda Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kurularak, merkez çalışanları yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimlerden geçirilecek.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağın daimi olarak kurulması yoluyla öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin sağlanarak sektörde yaşanan gelişmelere öğretmenlerin uyumlanmasını gerçekleştirecek mekanizmaları hayata geçirecek bir nitelikte olacak.

Öğretmenlere Mesleki Yabancı Dil, Uygulamalı Matematik ve Fen Eğitimleri Veriliyor
Meslek öğretmenlerinin mesleki yabancı dil bilgisi ve mesleki ve teknik liselerde çalışan matematik ve fen alanı öğretmenlerinin uygulamalı matematik ve fen eğitimi verilerek yetkinlikleri geliştirilecek.

1300’den fazla öğretmen eğitim alacak ve ayrıca 90 öğretmen formatör olarak yetiştirilecek.

Eğitimde İzleme ve Değerlendirme Standartları Oluşturuluyor
Yereldeki eğitim yöneticilerinin eğitim öğretim uygulamalarını izleme ve değerlendirme yetkinlikleri geliştirilecek. Bu kapsamda eğitim öğretim uygulamalarını izleme ve değerlendirme üzerine bir rehber kitap hazırlanacak ve eğitimler verilecek.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları İçin Öğrenme Materyalleri Geliştiriliyor
Bu sonuç kapsamında 262 öğretmen materyal geliştirme konusunda yoğun bir eğitim alacak ve ayrıca 2500’den fazla öğretmen mevcut materyallere erişim ve kullanımı konusunda eğitim alacak.

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri İyileştiriliyor
Mevcut mesleki rehberlik sistemi gözden geçirilerek, gerekli iyileştirmeler yapılacak ve sistemin pilot uygulaması yapılacak. Ayrıca 1200’den fazla kişi bilgi ve eğitim alacaktır.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Algısı Güçlendiriliyor
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitim algısının iyileştirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Mesleki ve teknik eğitimin çeşitli seviyelerinde çalışan herkes tarafından kabul edilebilir bir kalite kültürü konusunda farkındalık ve algı iyileştiriliyor. Mesleki ve teknik eğitim okulları için bilgi ve beceri yarışmaları ve sergiler düzenleniyor. Mesleki rehberlik konusunda farkındalık artırılıyor.

 
Hibe Programı Yürütülüyor
Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi yaklaşımlar, öğretmen eğitimi ve iş dünyası temsilcileri, profesyonel organizasyonlar, eğitim alanında çalışan STK’lar, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında işbirliği metotlarının oluşturulması Hibe Programı aracılığıyla destekleniyor.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr