This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

GENEL BİLGİLER

Proje Başlığı:Tekstil Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması
Faydalanıcı: Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası
Süresi:18 Ay
Hibe Miktarı (EUR): 489.270,01
AB tarafından finanse edilen toplam uygun eylem maliyetlerinin yüzdesi: %89,99
İletişim:Metrocity A Ofis Blok Büyükdere Cad. No:171 Kat:19 Şişli/İSTANBUL

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr

Twitter'da METEK