This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Toplantıları Başladı.

Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Toplantısı, mesleki ve teknik eğitim alanında kalite uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi (EQAVET) Ağı’na katılımı artırmak amacıyla Antalya, İzmir ve Trabzon’da düzenleniyor. Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi yöneticileri, kalite koordinatörleri, kalite süreçlerinde aktif rol alan öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kaliteli […]

Modüler Kredili Geçme Sistemi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Modüler kredili geçme sistemi uygulamalarına dair gerçekleştirilen pilot çalışma sonuçları İstanbul’da değerlendirildi. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 Dönemi (IPA-II) kapsamında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII) Teknik Yardım Projesi” faaliyetleri kapsamında,  modüler kredili geçme sistemine ilişkin 15 […]

Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu Dördüncü Altı Aylık Toplantısı Düzenlendi.

Mesleki ve teknik eğitimin paydaşı olan kamu kurumları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla “Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu Dördüncü Altı Aylık Toplantısı” 28 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda son altı ayda yapılan çalışmalar değerlendirildi ve geleceğe dönük öneriler ele alındı. Kurul’un, faaliyetleri yoluyla mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sisteminin en etkili […]

METEK III Projesi 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Düzenlendi.

METEK III Projesi 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Ali KARAGÖZ’ün ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi Başkanı Sayın Süreyya ERKAN, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kamu kurumları, sosyal ortaklar ve METEK Projesi temsilcilerinin katılımıyla 26 Temmuz 2023 […]

Konya’da Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi Eğitimi Düzenlendi.

Kalite süreçlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında mesleki ve teknik eğitim okullarındaki kalite uygulamalarının değerlendirmesine katkı vermek amacıyla 19 – 21 Haziran tarihleri arasında Konya’da “Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde, mesleki ve teknik eğitim okullarındaki kalite süreçlerine, Proje faaliyetleri gereği güncellenen öz değerlendirme araçlarına, kalite uygulamalarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Ankara’da Öğrenme Materyali Geliştirme Eğitimi Düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan program geliştirme uzmanları, kitap yazarları ve grafikerlerin katılımıyla öğrenme materyali geliştirmeye yönelik 10 günlük eğitim Ankara’da düzenlendi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr

Twitter'da METEK