This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

METEK III Projesi İkinci Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi.

AB Türkiye Delegasyonu, Hak-İş Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Türkiye’de meslek ve teknik eğitimde reformların yapıldığı ve yapılmaya devam edileceği üzerinde duruldu. Ayrıca, Operasyonun Hibe Bileşeni kapsamında sektör temsilcilerine verilecek Hibe desteği ile öğretmen eğitimi faaliyetleri başta olmak üzere mesleki ve teknik eğitimin gelişimine büyük katkı sunacak çalışmaların yapılacağının altı çizildi.

“Sanayi ve okul iş birliklerine önem verilmesiyle gelişecek mesleki ve teknik eğitim, iş insanlarının katkılarıyla gelişecektir” mesajı verildi. Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi odağında eğitim & sanayi iş birliklerinin merkezi ise yakın zamanda kurulacak olan Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri olacak.

Toplantıya katılım sağlayan kurum temsilcilerine teşekkür ederiz.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Basın ve Halkla İlişikler Müşavirliği

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Personel Genel Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)

KOSGEB

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

Önce METEK III Açılış Etkinliği Düzenlendi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr