This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

METEK III Açılış Etkinliği Düzenlendi.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Projesinin (METEK) açılış etkinliği 28 Ekim 2021 Perşembe günü Vilayetler Evi’nde saat 10:30’da T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sadri ŞENSOY ev sahipliğinde basın toplantısı ile başladı. Basın toplantısının hemen ardından düzenlenen açılış etkinliğinin açılış konuşmaları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sadri ŞENSOY, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel GUTIERREZ HIDALGO DE QUINTANA, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZDEBİR tarafından yapıldı.

Açılış etkinliğinin ilk konuşmacısı Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir oldu.

Özdemir konuşmasında meslek liselerinin önemine vurgu yaptı.

“Paranız varsa dünyanın en modern makinalarını getirebilirsiniz ama o makinalar içinde insan olmadan üretim yapamazlar. Aslında en değerli varlık insanın kendisidir. Bizimde en önemli varlığımız gençlerimiz. Genç nüfusumuz olduğundan öğünüyoruz ama ben şuna benzetiyorum, dağdan bir kaya çıkarıp buraya getirebilirsiniz fakat ehli olmayan insan onu un ufak eder kuma çevirir ama bir helkeltraş onu mükemmel bir heykele çevirir. Bu düşünceyle gençlerimizi çok iyi yetiştirip fark yaracak hale getirmemiz lazım. Fark yaratmaktan neyi kastediyorum, bilgi günümüzde çok hızlı üretiliyor ve aynı hızla da tüketiliyor. Aradaki farkı yaratan ne bildiğin değil, bildiklerinle ne yapabildiğin. O nedenle bu çok önemli. Yani bizim dünyadaki bu değişime uyum sağlayabilecek hızlı nesiller yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de sektörel bazda ihtiyacı karşılayabiliyor olmamız lazım. Yani yetiştirilen gençler sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olmalılar. İşbirliği ile bu proje çok faydalı olacaktır.”

ASO Başkanı Nurettin Özdemir’in ardından T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN konuşmacı oldu.

Erkan, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKG) ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) hakkında bilgi verdikten sonra IPA I ve IPA II kapsamında desteklenen projelerin bütçe ve faydalanıcıların bilgilerini paylaştı. METEK Projesi ile ilgili IKG desteği hakkında bilgi vererek, istihdam programlarının detaylarını paylaştı.

“METEK Projesi kapsamında mesleki ve teknik eğitimde görev alan 13.000 öğretmen ve idari personelin bilgi beceri ve yetkinliklerinin Avrupa Kalite Güvence çerçevesi doğrultusunda geliştirilmesi mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi mesleki eğitim ve öğretimin öğrenciler için çekici bir meslek olarak sunulması, okullar arası işbirliğinin artırılması ve 15 adet Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kurulması yoluyla ortaklar ve özel sektör işbirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Alanında uzman ekibimiz ile bu projenin her adımını takip ettiğimizi ve her daim destekleyeceğimizi belirtmek isterim”

Süreyya Erkan’ın konuşmasının ardından Avrupa Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana katılımcılara kısaca kendini ve AB Türkiye Delegasyonundan bahsettikten sonra, AB’nin METEK’i desteklemekten büyük mutluluk duyduğunu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

“METEK Programı bizim için çok önemli bir program. Bu program kapsamında destek ortaklarımıza ve MEB Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. 2014’ten beri MEB ile çalışmayı yürütüyoruz. 2014’ten bu yana 400 milyon Euro harcandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu olarak Türkiye hükümeti ile yakın çalışmaktayız. AB Delegasyonu olarak eğitim alanı bizim için çok önemli.”

AB Türkiye Delegasyonunun çocuk eğitimleri ve mesleki eğitimleri konusunda diğer destek alanları hakkında da bilgi veren Angel Gutierrez Hidalgo de Quintana, METEK Projesi hakkında da bilgi verdi.

“Bu proje sayesinde gençler gerekli yeterliliği alabilecek ve daha iyi bir iş bulmasına olanak sağlayacak. Değişen dünyaya uyum sağlayabilecekler. Pandemi döneminden dolayı uzaktan çalışma başladı ve önemli mücadele alanlarımızdan iklim değişikliği alanı var. Bu hem iş dünyası hem de toplumsal olarak mücadele edilmesi gerekiyor.  Bu alanda sürdürülebilir ekonomi için yeni bir mesleklerin desteklenmesi gerekiyor. METEK Projesi’nin özel sektörün ihtiyaçlarını karşılaması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türk eğitim çerçevesini kapsamında Avrupa standartlarıyla beraber yeni bir eğitim desteği oluşturmayı hedefliyoruz.  METEK Projesi mesleki ve teknik eğitim alanında tüm ihtiyaçları karşılıyor. Bu projenin özel sektör ve sivil toplum açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. METEK Projesi kapsamında asıl hedefimiz meslek ve teknik eğitim alanında görev alan öğretmenlerin ve idari personelin bilgi birikimini güçlendirmek, bu sayede öğrenciler için bu eğitimin daha verimli olacağını biliyoruz.”

Konuşmacılar ardından açılış konuşması için MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy,

“Mesleki teknik eğitimde paradigma değişimini gerçekleştiren ve gerçekten büyük bir katılım sağlayan sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Mesleki eğitim alanında paradigma yaşandığı bir gerçek, Türkiye’nin umudu olma yolunda ilerleyen ve güçlenen meslek liseleri Türkiye ekonomisine de güç katmakta. Bunun en iyi örneği Kovid-19 döneminde maske ve dezenfektan üretimi konusunda Türkiye’nin çok büyük bir eksiğini giderdiğini söyleyebilirim.  2020 yılında meslek liselerinin üretiminden elde edilen gelirin son 2 yılda %100 artarak 5 buçuk milyon 187 bin 847 liraya ulaştı. Mesleki eğitimde kullandığımız atölye, deney setleri gibi ders ihyasının? araç ve gereçlerinin meslek liseleri tarafından üretebiliyoruz. Bu alanda yaşanan diğer bir gelişme ise fikri mülkiyet alanından sağlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitim veren okullar bünyesinde kurmuş olduğumuz 50 tane ARGE merkezi sayesinde öğretmenler ile öğrenciler yeni ürünler geliştirebiliyor ve fikri mülkiyet kapsamında tescilini alabilmektedirler. Mesleki teknik eğitiminde son 10 yılda tescili alınmış ürün sayısı 2.9 iken 2020 yılında 188 patentli farklı model ve marka tescili alında. Yani yaklaşık 60 kat artış sağladı. Bu konuda çabalarımız ve kararımız her geçen gün daha da artacaktır.”

MEB tarafından tamamlanan diğer projeler hakkında da bilgi veren Şensoy,

“2021 yılı itibariyle bazı öğrenciler, puanları çok yüksek olan diğer liselere gidebilecekken meslek lisesini tercih etmiştir. Bu gerçekten çok zor ve uzun bir sürecin başarısıdır. Bu alanda Çalışmalarımızı devam ettirecek ve bu algının kırılması için elimizden geleni yapacağız. Mesleki ve teknik liselerin tercih ve istihdamı konusunda çok emeği olan sayın bakanımıza da çok teşekkür ediyorum”

Önce Projenin Eğitim İhtiyaç Analizi Envanteri Uygulaması Tamamlandı.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr