This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Kalite Modelleri Ele Alınıyor.

Kalite Güvencesi Sistemi modellerinin yönetişimi ve uygulanmasına yönelik farklı senaryolarıntanımlanması için paydaş temsilcileri bir araya geldi. Millî Eğitim Bakanlığı ilgili Genel Müdürlükleri veDaire Başkanlıkları temsilcileri, pilot il Koordinatörleri, sosyal ortakların temsilcileri, alan uzmanları,okul yöneticileri ve çekirdek çalışma grubu üyeleri 2 günlük çalıştayda Kalite Modellerine odaklanıyor.9-10 Şubat 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Çalıştay çıktıları mesleki ve teknik eğitimdeuygulanan kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayacak. 16-17 Şubat 2022tarihlerinde ise aynı konu içeriğinde bir çalıştay, farklı bir grupla yine Ankara’da gerçekleştirilecek.Kalite Güvence Sistemine odaklanan faaliyet içeriklerinin sonucunda Mesleki ve Teknik AnadoluLiseleri için daha etkili bir uygulama içeriğine erişilmesi hedefleniyor.

Önce Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu Kuruldu.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr