This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Medya ve İletişim Araçları Çalıştayı Düzenlendi.

Projenin iletişim çalışmalarına katkı sağlaması için 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da medya ve iletişim sektörü temsilcileri ile mesleki ve teknik eğitim çerçevesinde görev yapan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir grupla Medya ve İletişim Araçları çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda bir araya gelen farklı sektörlerin temsilcileri çalıştay öncesinde uygulanan mesleki ve teknik eğitim farkındalık anketini ve proje faaliyetlerini bir arada değerlendirerek ürünler ortaya koymak için katkı sundular. Çalışma gruplarının ürünleri ve tavsiyeleri projenin iletişim çalışmalarına büyük fayda sağlayacak.

Önce İş Başı Eğitim Çalışması Hazırlıkları İçin Dört İlde Çalıştay Düzenlendi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr