This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Kamu Temsilcileri İle Çalışma Atölyesi Düzenlendi.

Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile mesleki ve teknik eğitim alanına odaklanan sosyal ortakların temsilcilerinden oluşan 14 kişilik Çekirdek Çalışma Grubu Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi konusu üzerinde çalışmalarına başladı. Çekirdek Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında Ankara’da 6-8 Ekim tarihlerinde 3 günlük bir eğitim düzenlendi ve burada Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi üzerine bilgi paylaşımında bulunularak mevcut uygulamalar üzerinde tartışmalar yapıldı. Çekirdek Çalışma Grubu vasıtasıyla kamu ve özel sektör iş birliğinin Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi bağlamında ilerlemesi ve karşılıklı görüş alışverişin daha kaliteli bir mesleki ve teknik eğitime destek vermesi amaçlanıyor.

Önce Kalite Güvencesi Çekirdek Çalışma Grubu Eğitimi Gerçekleştirildi

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr