This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Ankara’da Öğrenme Materyali Geliştirme Eğitimi Düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan program geliştirme uzmanları, kitap yazarları ve grafikerlerin katılımıyla öğrenme materyali geliştirmeye yönelik 10 günlük eğitim Ankara’da düzenlendi.

Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi Eğitimi Düzenlendi.

Kalite süreçlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında mesleki ve teknik eğitim okullarındaki kalite uygulamalarının değerlendirmesine katkı vermek amacıyla 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Ankara’da “Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde, mesleki ve teknik eğitim okullarındaki kalite süreçlerine, Proje faaliyetleri gereği güncellenen öz değerlendirme araçlarına, kalite uygulamalarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Kalite Güvence Akreditasyon ve EQAVET İlkeleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.

Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvencesi, akreditasyon ve Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kalite Güvencesi (EQAVET) ilkeleri ve ağı hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı Ankara’da düzenlendi. Toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi müdürleri ve müdür yardımcıları, okul kalite koordinatörleri, kalite süreçlerinde aktif rol alan öğretmenler ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kalite çalışmalarında yer alan […]

İstanbul’da Öğrenme Materyali Geliştirme Eğitimi Düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında görev yapmakta olan program geliştirme uzmanları, kitap yazarları ve grafikerlerin katılımıyla öğrenme materyali geliştirmeye yönelik 10 günlük eğitim İstanbul’da düzenlendi.

Sivas’ta “Öz Değerlendirme Eğitimleri” ve “Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Toplantısı” gerçekleştirildi.

Okulların kalitesinin izlenmesine yönelik, proje faaliyetleri kapsamında güncellenen öz değerlendirme araçlarına ve süreçlerine dair bilgilendirmelerin yapıldığı “Öz Değerlendirme Eğitimleri” ve Mesleki ve Teknik Eğitimde kalite uygulamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen “Kalite Uygulamalarında Sürdürülebilirlik Toplantısı” Sivas’ta gerçekleştirildi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr