This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Modüler Kredili Geçme Sistemi Çalıştayı Gerçekleştirildi

Modüler kredili geçme sistemi uygulamalarına dair gerçekleştirilen pilot çalışma sonuçları İstanbul’da değerlendirildi.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 Dönemi (IPA-II) kapsamında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQVETIII) Teknik Yardım Projesi” faaliyetleri kapsamında,  modüler kredili geçme sistemine ilişkin 15 farklı okulda yürütülen pilot çalışma ile ülkemizde bu sistemin uygulanabilirliğine ilişkin politikaları desteklemek amacıyla bir rapor hazırlanması amaçlanıyor.

17-18 Ağustos 2023 tarihlerinde, çalışmanın gerçekleştiği pilot okulların temsilcilerinin, daha önce modüler sistem çalışmalarında yer almış müdür ve müdür yardımcılarının ve Genel Müdürlüğümüz temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen Çalıştayda, modüler kredili geçme sistemi tüm yönleri ile ele alındı.

Pilot çalışma bulgularının tartışıldığı Çalıştay doğrultusunda, modüler kredili geçme sisteminin uygulanabilirliğine dair raporun nihai halini alması bekleniyor.

Önce Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu Dördüncü Altı Aylık Toplantısı Düzenlendi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr