This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

İŞBAŞI EĞİTİMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

METEK III Projesi kapsamında 3.000 öğretmene işbaşı eğitimler verilecek. Eğitimlere, 25 pilot alandan öğretmenler katılım sağlayabilir. Pilot alanlarımızı https://metek.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden inceleyebilirsiniz.

Halk Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olduğu için başvuru yapılamaz. 

Eğitimler ilgili alan öğretmenlerine özeldir.

MEB Veri Toplama Modülü anlamlı veri toplayabilmek için MEBBİS girişi yaptırarak filtreler uygulamaktadır.

Örneğin: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğretmenlerinin başvuru yapabilmesi için Çocuk Gelişimi ve Eğitimi unvanındaki öğretmenlerin başvurması ve öğretmenlerin Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapması gerekmektedir. MEBBİS özlük bilgilerinizde sorun olması halinde bu filtreler ile uyuşma olmayacağından forma girişi sistem reddetmektedir. Bu sebeple, MEBBİS bilgilerinizin doğruluğunu İl veya İlçe Müdürlüğünüz MEBBİS yöneticisi ile kontrol etmenizi öneririz. Alan değişikliği, okul ismi değişikliği veya tayin gibi sebeplerle bu verilerde uyumsuzluklar olabilmektedir ve bu sebeple de sisteme giriş reddedilebilmektedir.

Tüm bilgileriniz doğruysa ve kontrol edildiyse de bir ihtimal olarak bazen MEBBİS sunucularında sorunlar olabilmektedir. Bu sebeple farklı saatlerde tekrar denemenizi de öneririz.

Atölye/Laboratuvar Şefi, Alan Şefi, Müdür veya Müdür Yardımcısı olmak gibi durumlar başvuru yapmanıza engel değildir. Ancak, veri.meb.gov.tr sistemi MEBBİS özlük bilgilerinizle eşleşmelidir. Alan öğretmeni olmanız ve Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı bir eğitim kurumunda görev yapıyor olmanız gerekmektedir. Bu bilgiler MEBBİS sisteminizden çekilerek veri.meb.gov.tr adresindeki e-form ile eşleştirildiğinde forma erişim yetkisi verilmektedir. Bilgilerinizdeki eksik veya hatalar sebebiyle forma erişim yetkisi görülmemiş olabilir. İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerimizin özlük ve MEBBİS koordinatörlüğü birimleriyle irtibat kurunuz.

Eğitim onayınız çıktıktan sonra şehirlerarası seyahatiniz için bilet süreçlerine dair ekibimizden arkadaşlar sizlere telefonla ulaşarak biletlerinizi hazırlıyorlar. Katılımcı kendisi bilet veya seyahat planı yapmamalıdır. İl dışından gelen katılımcılar için konaklama proje ekibi tarafından belirlenen konaklama tesisinde gerçekleştiriliyor. Katılımcı için konaklamaya dair bir yevmiye veya ücret ödemiyoruz. Katılımcılar kendileri konaklama planı yapmamalıdır. Eğitimin yapıldığı şehirde ikamet eden (yerel) katılımcılar için herhangi bir seyahat veya konaklama desteği mevcut değildir. 

Makam oluru ile liste resmi olarak netleştiğinde olumlu ve olumsuz cevaplar e-posta yoluyla iletilmektedir.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr