This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

METEK III Projesi 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Düzenlendi.

METEK III Projesi 5. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Ali KARAGÖZ’ün ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi Başkanı Sayın Süreyya ERKAN, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kamu kurumları, sosyal ortaklar ve METEK Projesi temsilcilerinin katılımıyla 26 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da düzenlendi.  

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali KARAGÖZ konuşmasında ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan eğitim ve öğretim sistemimizi daha ileriye götürmek, dolayısıyla ülkemizin istihdam oranlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere gerek Bakanlık, gerek Genel Müdürlük olarak çok paydaşlı bir yaklaşım izlediklerini vurguladı. Ayrıca mesleki eğitim için atılan tüm adımlar, geliştirilen projeler ve yapılan yatırımlarla güçlenen mesleki ve teknik eğitimin, Türkiye ekonomisine de güç kattığının ve bir katma değer yarattığının altını çizdi.

Yönlendirme kurulu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanı Süreyya ERKAN Program Otoritesini temsilen katılım gösterdi. Sayın ERKAN konuşmalarında bilgi temelli toplum ve güçlü bir ekonomi için mesleki eğitim kilit bir öneme sahip olduğunu ve iyi işleyen bir mesleki eğitim sisteminin, genç nüfusa fırsatlar tanıyan nitelikli bir iş gücü piyasasının sağlanmasında önemli bir etken olduğunu ifade etti. Güçlü bir mesleki ve teknik eğitimin temellerinin kamu, özel sektör, üniversite ve sosyal ortak iş birliği modeli ile mümkün olduğunu vurgularken bu kapsamda 2012 ve 2015 yıllarında IPA I döneminde uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması (METEK) I ve II operasyonlarının kazanımları üzerine tesis edilmiş olan operasyonumuzun faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve uzman bir ekiple her zaman desteklemekte olduklarını belirtti. Proje ekibi tarafından Ocak – Haziran 2023 dönemi başta olmak üzere proje genelinde yürütülen faaliyetler paydaşlar ile paylaşıldı ve değerlendirildi. İlgili kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileriyle proje ve mesleki eğitime ilişkin soru cevap oturumunun ardından toplantı sona erdi. 

Önce Lider Yapı Öğretmenleri Proje Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr