This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

İl Kalite Güvencesi Kurulları Çalıştayı Ankara’da Yapıldı.

Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi çalışmaları kapsamında projenin 25 pilot ilinde kurulacak İl Kalite Güvencesi Kurulları Çalıştayı Ankara’da 25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Mesleki eğitime yönelik çalışan kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği Çalıştayda İl Kalite Güvencesi Kurullarının oluşturulması için ilk adımlar atılıyor. İl Kalite Güvencesi Kurulları, proje kapsamında oluşturulan Kalite Danışma Kurulu ile beraber çalışacak.

Önce Mükemmeliyet Merkezleri Çalışma Ziyareti Yapıldı.

Leave Your Comment

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr