This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Kariyer Rehberliği Çalışmaları Sürdürülüyor.

Proje kapsamında yapılan Kariyer Rehberliği çalışmalarının hazırlık sürecinde önemli yer tutan Paydaş Çalıştayı 4-5 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenleniyor.

Önce Denizli Ticaret Odası “Tekstil Teknolojisinde SMM Kurulması Yoluyla MTE’nin Kalitesinin Artırılması” Hibe Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr