This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi Eğitimi Düzenlendi.

Kalite süreçlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında mesleki ve teknik eğitim okullarındaki kalite uygulamalarının değerlendirmesine katkı vermek amacıyla 30 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında Ankara’da “Kalite Uygulamalarının Değerlendirilmesi Eğitimi” düzenlendi.

Eğitimde, mesleki ve teknik eğitim okullarındaki kalite süreçlerine, Proje faaliyetleri gereği güncellenen öz değerlendirme araçlarına, kalite uygulamalarının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Önce Kalite Güvence Akreditasyon ve EQAVET İlkeleri Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr