This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

İş Başı Eğitim Çalışması Hazırlıkları İçin Dört İlde Çalıştay Düzenlendi.

Proje kapsamında yapılacak 3000 mesleki ve teknik alan öğretmeninin iş başında eğitimi faaliyetine hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Doğru eğitimlerin tasarlanabilmesi için planlanan eğitim ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında mesleki ve teknik alan öğretmenleri, uzmanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla bir dizi çalıştay gerçekleştirildi. 5-9 Temmuz Eskişehir’de, 2-6 Ağustos Kocaeli’de, 23-27 Ağustos Samsun’da ve 20-24 Eylül Gaziantep’te düzenlenen çalıştay serisi ile eğitim ihtiyaç analizine temel sağlamak amacıyla projenin 25 pilot alanına yönelik olarak öğretmenlerin özel alan yeterlikleri üzerine çalışmalar yapıldı. Her bir çalıştayda yaklaşık 84 katılımcı yer almıştır. Bu çalıştaylar dizisi sonucunda yapılan hazırlıklar eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanmasına temel olacak ve yön gösterecektir.

Önce Kalite İzleme Araçları Konusuna Yönelik Saha Ziyaretleri Düzenlendi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr