This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Kalite İzleme Araçları Konusuna Yönelik Saha Ziyaretleri Düzenlendi.

Kalite İzleme Araçları konusuna yönelik olarak Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Kırşehir’de saha ziyaretleri düzenlendi. Bu faaliyet kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve toplam 15 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edilerek idareci ve öğretmenler ile Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi ve Kalite İzleme Araçlarına yönelik olarak görüşmeler yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi kapsamında uygulanan Öz Değerlendirme uygulamalarının son kullanıcıları ile yapılan görüşmelerde, araçların kullanımı ve Öz Değerlendirme uygulamalarına yönelik tecrübelere odaklanıldı. Saha ziyaretleri neticesinde toplanan veriler Kalite İzleme Araçlarının son kullanıcı deneyimlerine dayanarak güncellenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kullanılacak.

  • 17-18 Haziran 2021 Eskişehir
  • 24-25 Haziran 2021 Ankara
  • 29-30 Haziran 2021 Kayseri 1-2 Temmuz 2021 Kırşehir

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr