This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri Model Çalıştayı Başladı.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Çalışma Modelinin görüşeleceği Çalıştaylar serisi 23-25 Mart tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ilk toplantıyla başladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcileri ve alan uzmanları, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin okul yöneticileri, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü ve pilot okulların müdürleri, Akdeniz Üniversitesi temsilcileri ve sosyal ortaklardan temsilciler Merkezlerin insan kaynakları yapısı, mevzuat temeli, görev ve sorumlulukları gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Proje kapsamında kurulacak 15 Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin fikri altyapısının oluşturulması için önemli bir adım olacak Çalıştaylar serisi 28-30 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek ve sektör temsilcilerinin yoğun biçimde katılım göstereceği Çalıştay ile devam edecek. Bu etkinlikler sonucunda projenin odak noktasında bulunan Merkezlerin mümkün olan en kapsayıcı ve işlevsel biçimde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. 

Önce Kalite İzleme Araçları Güncelleniyor.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr