This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu İkinci Altı Aylık Toplantısı Yapıldı.

Mesleki ve teknik eğitimin paydaşı olan kamu kurumları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla “Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Danışma Kurulu İkinci Altı Aylık Toplantısı” 1 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıda ilk toplantının sonuçları, Proje’nin kaydettiği ilerleme, İl Kalite Güvence Kurullarının kurulmasına yönelik öneriler ve geri bildirimler alındı.

Önce Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemleri ve Kalite Uygulamaları Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr