This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Mesleki Eğitimde Kalite Uygulamalarının İyileştirilmesi Sürecinde İl Kalite Güvence Kurulları Toplantısı Ankara’da Düzenlendi.

Projemiz kapsamında Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde kurulan İl Kalite Güvence Kurulları hakkında bilgilendirme yapmak için “Mesleki Eğitimde Kalite Uygulamalarının İyileştirilmesi Sürecinde İl Kalite Güvence Kurulları” toplantısı Ankara’da düzenlendi.

Önce Samsun ve Trabzon’da Mesleki Yabancı Dil ve Mesleğe Uyumlu Fen ve Matematik Uygulamaları Eğitimi Tamamlandı.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr