This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

İzmir, Kayseri, Denizli ve Antalya’da Mesleki Rehberlik Eğitimleri Gerçekleştirildi.

Projemiz pilot illerinde görevli meslek lisesi öğretmenlerinin mesleki rehberlik konusunda bilinçlendirilmesi ve bu alandaki yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla İzmir, Kayseri, Denizli ve Antalya’da üçer günlük Mesleki Rehberlik Eğitimleri gerçekleştirildi.

Önce Kalite Uygulamalarının Sürdürülebilirliği ve Avrupa Mesleki Eğitim Kalite Güvencesi Ağına Katılım Çalıştayı Düzenlendi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr