This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

ROKETSAN | Tuğçe KAYA BALAMAN | Akademi Müdürü

1988’den bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması konusunda lider kurumsunuz. Bize bu başarıdan ve ROKETSAN’dan bahseder misiniz?

1988 yılında ulusal füze ve roket programlarında öncü olmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla kurulan ROKETSAN, sizin de belirttiğiniz gibi bugün Türkiye savunma sanayinin teknoloji üreten stratejik merkezlerinden birisidir. Ülkemizin geleceği için özgün, güvenilir ve çığır açan roket ve füze çözümlerinin lideri olmak vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Şirketimiz deneyimli, nitelikli ve dinamik insan kaynağı ile de sektöre yön vermektedir. Ülkemizin küresel güç olma hedefi doğrultusunda millî savunma çözümleriyle paydaşları ve çalışanları için değer yaratma misyonunu tarihinden aldığı güçle yerine getiren, potansiyeline duyduğu güvenle stratejik vizyonunu sürekli genişleten ROKETSAN, daha güvenli bir Türkiye için tüm gücüyle çalışmaya devam etmektedir.

Bugün geldiğimiz noktada; ROKETSAN olarak, dünyanın en büyük 100 savunma firmasını sıralayan Defense News Top 100 listesinde 2021 yılı rakamlarımızla listeye girmeyi başaran 3 Türk firmasından biriyiz. 2020’deki 520 milyon dolarlık savunma gelirimizi 2021’de yüzde 42 artırarak 814 milyon dolar seviyesine çıkardık. Bu listede 2017 yılından bu yana bayrağımızı dalgalandırmak, bizim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olarak çalışmalarımıza yön vermektedir.

En değerli sermayenizin insan kaynağı olduğunu söylüyorsunuz. Başarınızda çalışan seçiminizin payı nedir?

ROKETSAN, kritik teknolojiler geliştiren, roket ve füze sistemlerinin tasarımından üretimine alanında öncü projelere imza atan bir firma; elbette burada, alanında uzmanlaşmış, akademik anlamda donanımlı ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, bu bağlamda her türlü eğitim ve gelişim imkanlarıyla desteklenen yetişmiş insan gücümüzün payı oldukça büyük. Bu yolda Şirketimizin özdeğerleri arasındaki iki kavramın İnsan Kaynakları alanındaki çalışmalarımıza yön vermekte olduğunu vurgulamak isterim: “Çevik” ve “Çalışana Değer Veren”

Çevik İnsan Kaynakları yaklaşımımız ve stratejik insan kaynakları perspektifiyle yenilikçi uygulamalar geliştirirken; temel hedefimiz, pozitif çalışan/aday deneyimi oluşturmak ve bu sayede ROKETSAN bünyesinde maksimum performans ve maksimum verimliliği sağlayarak çalışan bağlılığı ve esenliğini en üst seviyede tutmaktır.

Bu kapsamda çalışan seçimimiz konusunda da oldukça özenli çalışıyor ve karşılıklı pozitif deneyim yaşamayı oldukça önemsiyoruz. İşe alımlarımızda belirlemiş olduğumuz temel kriterler çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz pozisyona uygun özgeçmişi olan adaylarımız arasından önceliklendirmemizi yapıyor akabinde adaylarımızla mülakatlar, yetenek ve kişilik testleri, sunum performansları, yabancı dil sınavları yoluyla bir araya geliyoruz. Sürecimizi ROKETSAN’ın en değerli sermayesinin nitelikli insan kaynağı olduğunun bilinciyle yürütüyoruz. Sonrasında ise sürecimizi “çalışan”ı güçlendirmek ve öncelemek, geleceği bugünden şekillendirmek, çalışan esenliğini merkeze almak, çalışanların psikolojik sermayesine katkı sağlamak, sahada, atölyede, ve ofislerde çalışanlarımızın yanında olmak, güncel gelişme/uygulamaları takip ederek hızlı adapte olabilmek ilkeleri ile şekillendiriyoruz.

ROKETSAN olarak adaylarımıza ve çalışanlarımıza sunduğumuz yenilikçi uygulamalarımızla; nitelikli insan kaynağını Şirketimize kazandırmak, yeteneği elde tutmak ve gelişimine odaklanmak şeklinde ilerleyen, fark yaratan ve değer üreten bir noktada bulunmayı önemsiyoruz.

Üretime mühendislerin yanında teknik elemanlar da katılıyor. ROKETSAN’da üretimde mühendis ve teknik elamanların nasıl yer aldığından bahseder misiniz?

Sadece üretim değil hem üretim hem de Ar-Ge alanında Şirketimizde teknik kadrolarımızla omuz omuza değer yaratıyoruz. Mühendis kadrosunda ve teknik kadrolarda çalışmakta olan ekiplerimiz tüm süreçlerimizde görevlerini birlikte uyum içerisinde icra ederken; Şirketimizi geleceğe taşıyacak yeniliklere de birlikte imza atıyorlar. Bu özellik, bizim kurum kültürümüzün önemli bir parçası; Şirketimizde kadro ayrımı olmaksızın süreçlerin her aşamasında mühendislerimiz ve teknik kadrolarımız birlikte görev almakta. Bu kültürümüzü en temelden destekleyen güçlü kasımız ise, çalışanlarımızın öğrenme ve gelişim yolculuğunda her an yanında olan ROKETSAN AKADEMİ’dir.

ROKETSAN AKADEMİ, “Deneyimimizden İlham Alıp Geleceğimizi Tasarlıyoruz!” sloganıyla kültürümüzden getirdiğimiz bu deneyimleri Şirketimizin özdeğerlerinden ve stratejik alanlarından beslenerek “Kurumsal Akademi Yılı” ile planlıyor ve tüm kadrolarımız için özelleştirilmiş, ihtiyaç analizleri odağında teknik, mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerini/programları çalışanlarımıza sunuyoruz. Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan TEGEP ödüllü “mtRS (More Than Rocket Sicence) Yönetici Yetiştirme” Programıyla mühendis ve uzman kadrolarımızda eğitim ve gelişimi desteklerken; “T Kuşağı” gelişim Programıyla ise teknik kadrolardaki çalışanlarımıza hem kişisel hem de mesleki gelişim alanında yenilikçi ve özgün eğitim programları sunuyoruz.

ROKETSAN İnsan Kaynakları ve Akademi Direktörlüğü olarak ise, Şirketimiz ve Ülkemiz için projelerimiz kapsamında üretimin devamlılığının kritik önem arz etmekte olduğunun bilinciyle; çalışanlarımızın yaptıkları işte anlam duygusunu yaşayabilecekleri ortamlarla en verimli, en etkin şekilde görevlerini icra edebilmelerini destekleyecek süreçleri hayata geçiriyoruz.

ROKETSAN’da nitelikli eleman ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?

Vizyonumuz, misyonumuz ve stratejilerimizle uyumlu olarak nitelikli insan kaynağının Şirketimize kazandırılması noktasında hem alanında uzman, deneyimli kadrolara hem de yeni mezun başarılı öğrencilerimize ulaşmak için; dijital platformlar, web sitemiz ve yer alabileceğimiz her türlü mecrayı değerlendiriyoruz. Üniversiteler, enstitüler ve ekosistemimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla oldukça önemli işbirlikleri ve ortak çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle üniversitelerle ve öğrenci organizasyonlarıyla oldukça önemsediğimiz çalışmalar yürütüyoruz. Biz, üniversite ilişkilerini sadece kariyer fuarları ile sınırlı olarak tarif etmiyoruz; bizim için üniversite – sanayi işbirliğinin özellikle yetenek kazanımı ayağı oldukça kritik. Çalışmakta olduğumuz özel teknolojiler kapsamında, üniversite ve farklı eğitim kurumları ile projeler, yarışmalar, poster çalışmaları gibi çalışmaları yürütürken, yurt içinde/yurt dışında lisansüstü çalışmalar yapmakta olan arkadaşlarımızı Şirketimiz bünyesine kazandırabilmek noktasında da çalışıyoruz. İstihdam ettiğimiz çalışanlarımızın da yurt içinde/yurt dışında uzmanlaşmak istedikleri alanlarda lisansüstü tüm çalışmalarını her anlamda destekliyoruz.

Daha görünür, daha çevik ve daha ulaşılabilir olma yolunda işveren markası çalışmalarına yoğunlaşan ekiplerimiz, işe alım süreçlerini çevikleştirerek, dijital veya yüz yüze mümkün olan her mecrada, öğrenci organizasyonları ve kariyer fuarlarında öğrenci ve mezunlarla bir araya geliyorlar. Bu alandaki yoğun çalışmalarımızın sonuçlarını yapılan araştırmalar nezdinde de görebiliyoruz; bu bağlamda, bağımsız bir firmanın “Türkiye’nin En Çekici İşverenleri Araştırması” kapsamında Mühendislik/IT kategorisinde uzun süredir ilk 10’daki yerimizi koruyoruz ve bu da bizi oldukça motive ediyor ve gururlandırıyor.

Savunma sanayi ülkeler için oldukça kritik bir alan. Gençlerin savunma sanayi alanında istihdam edilmeye bakışı nasıl? İş başvurularında düşük ya da yüksek yaş aralıkları, eğitim durumları gibi dikkatinizi çeken gelişmeler var mı? Sizce Z kuşağı Savunma Sanayi’sinde kariyer yapmak istiyor mu?

Savunma sanayi sektörü, giderek daha fazla gençlerimizin ilgi duyduğu bir alan haline gelmiş durumdadır. Özellikle son yıllarda Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST kapsamındaki çalışmalar ile birlikte, gençlerimizin bizler gibi yüksek teknolojiyle çalışan firmalara, havacılık ve uzay alanındaki gelişmelere duyduğu ilgi gittikçe daha da artmaktadır. Bu çerçevede, ROKETSAN olarak TEKNOFEST Roket Yarışması oldukça önemsediğimiz ve genç yeteneklerle bizleri buluşturan çok kıymetli bir organizasyon. Bizler için, bir yarışmadan çok daha fazlası. Bu yarışma aracılığıyla en büyük temennimiz, genç yeteneklerle buluşmak ve roketçilikle genç nesli tanıştırmak; lise ve üniversite öğrencilerimizin hayatlarına, hayallerine, hedeflerine katkılar sunabilmek ve yeteneğin erken tespiti noktasında nitelikli insan kaynağımızı ülkemizde tutarak ROKETSAN ailesine kazandırmak.

Diğer taraftan, ülkemizde üstün yetenekli öğrencilerimizi desteklemek adına faaliyet gösteren BİLSEM kurumları ile de küçük yaştaki üstün yetenekli öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Onlar da birlikte yaptığımız çalışmalarla gelecekteki hedeflerine savunma sanayi/ROKETSAN çalışanı olmayı dahil etme noktasında oldukça istekliler.

Bununla birlikte, Şirketimizde önemli bir oranda Y kuşağı çalışanımız mevcut ve yeni dönemde Z kuşağı çalışanlar da giderek daha fazla iş gücü piyasası içerisinde yer alıyor olacaklar. Bizler Y ve Z kuşağının beklentilerini ve iş hayatındaki anlam arayışlarını doğru okumamız ve insan kaynakları stratejilerimizi de bu doğrultuda proaktif bir şekilde şekillendirmemizin önemini bilerek çalışmalarımıza bu kapsamda yön veriyoruz. Deneyimlerimiz ve araştırmalar gösteriyor ki yeni nesil çalışanlar, iş hayatında en çok potansiyellerini ortaya çıkarabilecek iş yerlerinde, yaptıkları işin ve ürettikleri değerin bütünün bir parçası olarak neye hizmet ettiğini yakından deneyimleyebilecekleri ve en önemlisi de eğitim ve gelişim imkanlarına rahatlıkla erişebildikleri ortamlarda çalışmayı arzu ediyorlar. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı şekillendiriyoruz.

İş başvurularımızda genellikle yeni mezun ve deneyimi 1-5 yıl olan adaylarımız daha yoğunlukta oluyor. Bu aslında tercih edilme yönündeki sorunuza başka bir boyuttan yanıt vermiş oluyor. Yukarıda belirttiğim koşullar sağlandığı takdirde “evet, Z kuşağı savunma sanayinde” kariyer yapmak istiyor.

Mesleklerini seçecek öğrencilere ve öğrencilerin ailelerine seslenmenizi rica ediyoruz. Onlara eğitimle ve gelecekleriyle ilgili ne söylemek istersiniz?

Gelecek, yeni teknolojilerde… Kesinlikle sevdikleri ve ilgi duydukları alandaki teknolojik gelişmeleri, ülkemizdeki ve yurt dışındaki trendleri takip etmeliler. Yetkinliklerini ve yeteneklerini yeni çalışma düzenine ve teknolojik gelişmelere adapte etmeleri oldukça kritik. Bunun için de, gelişim zihniyetinde olmak çok önemli, araştırma ve sorgulama becerisine sahip olmak, çaba ve yeteri kadar pratikle her şeyin yapılabileceğine inanmak, hata/başarısızlıktan korkmamak oldukça önemli. Eş zamanlı olarak esneklik, dayanıklılık ve zor durumlarla başa çıkabilme becerilerinin günümüzde ve gelecekte oldukça kritik olduğunu belirtmek istiyorum.

Ailelerimiz ise “gelecekte kimlerin yolu açık?” diye bir soru sorarlarsa; fütürist bakış açısı ve filtreleme/sorgulama becerisi güçlü, verimli, adanmış ve disiplinli çalışabilme, uyum sağlayabilme ile kendiliğinden sorumluluk alabilme becerisine sahip çocuklarımızla geleceğimizin çok daha aydınlık olacağını değerlendiriyorum. Bu yolda tüm ailelerimize, öğrencilerimize ve bizlere oldukça özel görevler düşüyor.

Geçmişimizden ilham alıp geleceğimizi hep birlikte tasarladığımız bu yolda ekosistemimizdeki herkese başarılar dilerim..

Teşekkürler…

Önce Zonguldak, İstanbul ve Antalya’da E-Mezun Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr