This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Onurcan Ambalaj | Pınar İhvan | İnsan Kaynakları Lideri

Öncelikle sizleri daha yakından tanımak isteriz. Bize 30 yıllık tecrübenizden, sektördeki konumuzdan ve gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?

Onurcan ambalaj 1990 yılından beri Ege bölgesinde oluklu mukavva ambalaj sektöründe faaliyet gösteren, %100 yerli sermaye ile ambalaj çözümleri üreten bir aile şirketidir. Son 5 yıldır yönetim tamamen 2.nesile geçmiştir ve öncesinde de belli bir süre 2 nesil bir arada bir yönetim anlayışı ile geçiş planlanmıştır. Bu geçişin pozitif sonuçları olan hem aileden gelen kurum kültürünün korunması hem de yeni nesil çevik yönetim anlayışı ile sürekli gelişim, sürdürülebilirlik, insanı merkeze alan yaklaşımımızla, inovasyon odaklı bir bakış açısı bir arada harmanlanmıştır. 45.000 ton oluklu mukavva üretimi kapasitesiyle, tamamen iç pazardan çalışan bir kurgudan, üretiminin 1/3 ‘ünü 20’den fazla ülkeye ihracat eden bir pozisyona geldik. Oluklu mukavvanın geri dönüştürülebilir, ürün özelinde dizayn edilebilir, sürdü­rülebilir, üzerine yüksek kalitede baskı yapılabilir, hafif ve oluk yapısından dolayı mukavemetli olması ürünümüzü daha tercih edilebilir kılıyor. Oluklu mukavva ambalajına ilginin pandemi ile daha da arttığını görmekteyiz. Çevre duyarlılığı ve kaliteden asla taviz vermeden tüm paydaşlarımız için değer yaratmak misyonuyla, Onurcan Ambalaj, kurumsal stratejileri doğrultusunda hedef odaklı hareket ederek hem yurtiçinde, hem de yurtdışında ambalaj çözümleri yaratmaya devam edecek yatırımlarla geleceğe ilerleyecektir.

Birçok sektöre ambalaj çözümü üretiyorsunuz. Gıda, otomotiv, tekstil gibi sektörlerin ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Ambalaj sektörünün, içinde bulundunuz sanayinin Türkiye istihdamına katkısı nedir? Sektörünüzün istihdamdaki payından, konumundan ve mesleki ve teknik eğitim öğrencileri ile mezunlarından beklentilerinden bize bahseder misiniz?

Öncelikle bulunduğumuz sektör itibari ile birçok sektöre hizmet verdiğimiz için istihdam yaratırken hem sektörün önde gelen yerli ve yabancı firmalarda çalışmış yetkin ve gelişime açık aday profilleri ile işe alım sürecimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun en büyük artısı ise farklı sektör dinamiklerini deneyimlemiş çalışan profili ile çalışarak güçlü bir takım ile bizler de kendi iş süreçlerimize vizyoner bakış açısı katarak ve farklı uygulamaları deneyimleme fırsatı yakalayabiliyoruz. İstihdamda çeşitlilik yaratıyoruz. Aday havuzumuzu daha geniş tutarak, istihdamı arttırmada fayda sağlıyoruz.

Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerimizden staj programlarımız kapsamında destek alıyoruz. Öğrenci ve mezunlarımızdan günümüzün de en temel istihdam beklentisi olan yetkinliklerini daha fazla arttırmalarını, merak ve ilgilerini daha canlı tutmalarını ve sürekli gelişim bakış açısı ile hareket ederek, teknik bilgi ve donanımlarını bu yetkinlikler ile pekiştirmelerini bekliyoruz.

Ege’nin sanayideki incisi İzmir, bölgesel gücüyle uluslararası arenada da rekabet gücünün artırılmasında önemli bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. İzmir’in sanayi potansiyelinden biraz bahsedebilir misiniz? Mesleki ve teknik eğitimin buradaki yeri sizce nedir?

İzmir’in jeopolitik konum ve sektörel çeşitliliğine bakacak olursak İstanbul ve İzmit gibi sanayi şehirlerine nazaran, sanayi istihdamının gelişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun avantaj ve dezavantajları mevcuttur. İzmir’in açık fikirli ve hoşgörülü yapısı sebebiyle nitelikli eleman istihdamında da ciddi bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Mesleki ve teknik eğitimlerin bölgesel olarak arttırılmasının, sanayinin meslek okulları ile etkileşiminin artmasının, İzmir’in sanayi potansiyelini arttırmaya da katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Özellikle son yıllarda hizmet sektörü başta olmak üzere, e- ticaret sektörlerine artan rağbet nedeniyle, teknik ve mesleki bilgi içeren mesleklere olan ilgi gitgide azalmakta, bu durum nitelikli teknik personel ihtiyacını artırmaktadır. Bu nedenle mesleki ve teknik eğitim veren kurum ve destekleyen sanayi kuruluşlarına ciddi görevler düşmekte, kurumların teknik kadrolarını arttırma ve gelişimini sağlama yönünde çalışmalar, projeler yapması gerekmektedir. Biz de planlı öğrenme ve MT Programlarımız ile bu sürece katkı sağlamaktayız.

Kurulduğunuz günden bugüne teknoloji hızla ilerledi ve teknolojiye ayak uydurabilen firmaların üretim kapasitelerinde büyük artışlar oldu.  Ambalaj sektörünün teknolojiyle ilişkisinden bahseder misiniz? Özellikle sektöre yetişen elemanlar, dijital ihtiyaçlarınızı (makine kullanımı, bilgisayar kullanımı vb.) karşılayabiliyor mu?

Ambalaj sektörü ürün, tasarım ve geri dönüştürülebilir ürün çeşitliliğini kapsadığı için aslında teknoloji ile iç içe olmak zorunda. Teknolojiden uzak ve inovatif bakış açısı ile süreçlere yaklaşamayan sektördaşlarımızın geride kalması kaçınılmaz olacaktır. Üretim tesisimizde kullandığımız makinalar ve ERP Yazılım yatırımları ile dijital dönüşüme yön vermekteyiz. Ayrıca Kaizen Yalın üretim sistemini kurumumuza entegre ederek, sistemin gerekliliği raporlama ve takip mekanizmasını ERP sistemleri ile dijital ortamda takip ediyoruz. Ambalaj sektörü gereği geri dönüşüm sistemleri (recycle systems)de teknoloji alt yapısı ile ilerlemeyi gerektirmekte, kağıt atık yönetimi, tüm süreçlerin izlenilebilirliği, Ges Projesi gibi sürdürülebilirlik çalışmalarımızın altyapısını teknolojik sistemler oluşturmaktadır. Sektöre yetişen elemanlar açısından bu teknolojik sistemleri kullanabilen ve teknolojik gelişmelerden geri kalmayan çalışan profili önem kazanmaktadır. İstihdamı sağlarken bu kalifikasyondaki çalışan profilini bulmak ve tutundurabilmekte güçlükler yaşamaktayız. Burada da yine mesleki yeterlilik kuruluşlarına büyük ihtiyaç doğmaktadır.

Onurcan Ambalaj, mesleki ve teknik eğitim okullarının hangi alanlarından istihdam sağlıyor? İş alımlarında gençlerden beklentileriniz neler? Gençlerin işe alımlarında yeterliklerini nasıl ölçüyorsunuz?

Ustalık ve sertifikasyon gerektiren alanlarımız mevcut. Bakım ve kalite birimlerinde mutlaka teknik personel istihdamı sağlıyoruz. Özellikle elektrik, mekanik, gıda teknolojisi bölümleri mezunu aday profilini değerlendiriyoruz. Ayrıca forklift ehliyetine, kazancı belgesine, ustalık/kalfalık belgesine sahip adaylara da üretim tesisimizde istihdam sağlamaktayız.

İşe alımlarda en öncelikli beklentimiz teknik ve mesleki yetkinlikleri ile kişisel yetkinliklerini birleştirerek kendilerini sürekli geliştirmeye devam eden aday profili olmasıdır. Yeterlilikleri 2 açıdan değerlendiriyoruz. Mesleki/teknik yeterlilik ve yetkinlik yeterlilik şeklinde. Teknik mülakatlar ve kişilik envanterleri ile ölçümleyerek değerlendiriyoruz.

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerine ve bu alanda yer alacak, halihazırda yer alan öğrencilere ve öğrencilerin ailelerine seslenmenizi rica ediyoruz. Onlara eğitimle ve gelecekleriyle ilgili ne söylemek istersiniz?

Öncelikle mutlaka kendilerine teknik ve beceri yetkinlikleri katmaları gerekmektedir. Günümüz koşullarında, istihdamın bu kadar zor olduğu bu süreçte ve çok fazla üniversite mezunu eğitimini tamamlamış bir genç iş arayan kadrosu varken, farkındalığı arttırmak ve bir adım öne geçebilmek adına bunu okulda görülen bölüm dışında ek teknik ve mesleki bilgi ve beceriler ile destekleyen ve sürekli öğrenen nesil bir adım önde olacaktır. Ailelerimizden de yeni neslimizi bu doğrultuda yönlendirmeleri ve sürekli gelişimlerine katkı sağlamaları konusunda öncülük etmelerini beklemekteyiz.

Önce İşbaşı Eğitimleri | Ankara

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr