This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

LC Waikiki | Gülperi Tandar | Kurumsal Akademi Direktörü

Hazır giyim sektöründe “İyi giyinmek herkesin hakkı” mottonuzla kendinize has bir duruş sergiliyorsunuz. Bize biraz bu duruşunuzdan söz eder misiniz?

Şirket üst yönetimi olarak “iyi giyinmek herkesin hakkı” misyonumuzdan hareketle amacımız “insanları, tarzları ve bütçelerine uygun giydirerek iyi hissettirmek”tir. Bu kapsamda, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun tasarımları üretime dönüştürerek, bütçelerine uygun satış stratejilerimizle sürdürülebilir memnuniyeti sağlamayı hedeflemekteyiz.

Hazır giyim sektöründe mesleki ve teknik eğitimin önemi nedir? Meslek liseleriyle iş birliğinizden bahsedebilir misiniz?

Meslek liselerinin önemi özellikle ara kademe eleman istihdamını karşılama noktasında her geçen gün daha da artmaktadır. Tüm bu önem ve ihtiyaca karşın son yıllarda meslek liselerine ilgi ne yazık ki oldukça azalmaktadır. Yapılan incelemeler özellikle eğitim müfredatlarının, sanayinin ihtiyacını karşılayamadığı ve öğretmenlerin yeni gerekliliklere yeterince hazır olmadıklarını ortaya koymaktadır. Biz de LC Waikiki Kurumsal Akademi olarak bu kapsamda elimizden gelen desteği vermek üzere birtakım projeler geliştirdik.

Bu projeler Kurumsal Akademi Direktörümüz Sayın Gülperi Tandar’ın yaklaşık 5 yıl öncesinde katıldığı Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde İstanbul’da düzenlenen bir çalıştayda yapılan paylaşımların hissiyatıyla başladı.

Bu süreçte öncelikle çalıştayda görev alan bir grup öğretmenimiz ve onların okullarından katılan 20 öğretmene Temmuz 2018 tarihinde iki gün süren Koçvari Öğretmen Programı düzenledik.Bu süreçte hem çalıştayda görev alan hem de onların okullarından katılan toplamda 20 öğretmene Temmuz 2018 tarihinde iki gün süren Koçvari Öğretmen Programı düzenledik.

Bu programda öğretmenlerin dinleme, soru sorma, geri bildirim ve takdir başlıklarında kendi yaklaşımlarını fark etmeleri, olumlu bakış açısının gelişmesi için öğrenciyi daha derinden dinlemeleri, etkin sorularla öğrencinin kendi yanıtlarını ve engellerini buldurmaları, değişmesi ve gelişmesi beklenen davranışı açıkça söylemeleri, takdir ederek öğrencilerin performansını daha etkili kullanmaları, öğrenciye sonuç aldıracak değerlerini keşfettirmeleri ve yeni bakış açısı kazandırarak istediği sonuçları aldırmalarını hedefledik.

Daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Müdürlüğü (MEB MTEM) ile iyi niyet görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmelere istinaden Moda Tasarımı Bölümü 9. sınıf öğrencileri için “Model Analizi ve Model Geliştirme” ve “Atölye Moda Tasarım Teknolojileri” ile 10. sınıf öğrencileri için “Giysi Kalıp Tasarımı ve Üretimi” konularında 3 adet kitap yazımı projesini tamamlayarak Millî Eğitim Bakanlığı’na teslim ettik. İyi niyet görüşmeleri LC Waikiki ile MEB MTEM arasında protokol imzalanması ile sonuçlandı. Protokol kapsamında grup firmalarımızın üretim yaptırdığı Malatya, Sakarya, Elâzığ ve İstanbul’da belirlenen beş okula toplamda 500 öğrenci için burs ve bu okullara yardımı protokolün önemli aksiyonları olarak belirledik ve süreçleri başlattık.

Nitelikli elemana hangi alanlarda ihtiyaç duyuyorsunuz ve nitelikli eleman ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?

Mesleki alanda özellikle ürün yönetimi, buying, tedarik zinciri ve üretim süreçlerinde nitelikli çalışanlara ihtiyaç duymaktayız. Mevcut orta ve yüksek öğretim müfredatlarının güncel sektör ihtiyaçlarını karşılamakta gelişime açık alanları olması sebebi ile LC Waikiki olarak direktörlük seviyesinde kurmuş olduğumuz Kurumsal Akademi birimi ile çalışanlarımızın Mesleki, Teknik, Kişisel Gelişim ve Yöneticilik/Liderlik alanlarında gelişimlerini sağlayacak Gelişim Yolculukları, Sertifikalar ve tekil eğitimler ile desteklemekteyiz. (Mevcut orta ve yüksek öğretim müfredatlarının güncel sektör ihtiyaçlarını karşılamakta gelişime açık alanları olması sebebiyle LC Waikiki olarak direktörlük seviyesinde Kurumsal Akademi birimimizi kurduk. Bu sayede çalışanlarımıza mesleki, teknik, kişisel gelişim ve yöneticilik/liderlik alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacak gelişim yolculukları, sertifikalar ve tekil eğitimler ile destek oluyoruz.)

Geçtiğimiz ay “Eşitsizlik Koleksiyonu” ile tarzımız eşitlik diyerek kadınlara kulak verdiniz. Yüzde 59 kadın çalışan, yüzde 44 kadın yönetici oranıyla Türkiye’nin ‘kadın dostu şirketler’ sıralamasında önde gelen firmalar arasında yer alıyorsunuz. Bu kadın istihdamı için oldukça sevindirici bir gelişme. Üretim aşamasında yer alan kadın çalışanların kariyer olanakları var mı? LCW’de geleceklerini nasıl kuruyorlar?

LC Waikiki olarak yalnızca kadın çalışan oranlarımızla değil, çalışanlarımıza sunduğumuz adil ve eşit fırsatlarla ön plana çıkıyoruz. Ayrımcılığın her türlüsüne karşı durarak, yasalar çerçevesinde kadın erkek fark etmeksizin her çalışanımıza aynı hakları sunuyoruz. Kadınların toplumsal hayatın her aşamasında daha güçlü bir şekilde var olabilmesi için uzun yıllardır çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

Aynı yaklaşımı tedarik zincirimizde de uyguluyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticilerimize yönelik “Sosyal Diyalog” ve “Güçlü Kadın, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye” isimli iki yeni projeyi hayata geçirdik. Bu projeler ile tedarik zincirimizde görev alan kadın çalışanları da kariyer yolculuklarında desteklemeyi hedefliyoruz. Hem iş süreçlerini iyileştirmeyi hem de yasal hakları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Tedarik zincirinde de kadınları yönetici pozisyonunda görmek için çabalıyoruz.

Mesleklerini seçecek öğrencilere ve öğrencilerin ailelerine seslenmenizi rica ediyoruz. Onlara eğitimle ve gelecekleriyle ilgili ne söylemek istersiniz?

Barınma ve giyinme insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır, bu kapsamda hazır giyim endüstrisi her zaman devamlılığını koruyacaktır. Ülkemizin de önemli bir hammadde, hazır giyim üreticisi ve ihracatçısı olarak cari açık ve istihdama katkı sağlayan en önemli sektörlerinden biridir. Bu sebeple yetişmiş eleman sıkıntısının yaşandığı günümüzde hem velilerimizin hem de öğrencilerimizin moda tasarımı, tekstil teknolojileri ile pazarlama ve perakende alanında tercih yapmaları sektörümüzün gelişmesine katkı sağlayacağından bölümlerimizi seçmelerini tavsiye etmekteyiz.

Önce Eskişehir’de E-mezun Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr