This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Ertev | Fahrettin Gülener | Kurucu

Öncelikle sizleri daha yakından tanımak isteriz. Bize Türk Sanayisinin öncü kuruluşlarından birisi olan ERMETAL’den biraz bahseder misiniz?

Ermetal, 29 Mart 2023’te 50. yılını dolduracak olan disiplinli bir otomotiv yan sanayi şirketidir.  Babam Sobacı Vehbi Gülener’in çocukluğumdan itibaren aşıladığı iş disiplini başarıya etkendir.

1962 yılında Tophane Sanat Enstitüsü ile meslek yoluna girdim. 1965’te Kalıp Atölyesi’nde kurucu hocamız Aydın Aycan’ın(merhum) kalıpçılık mesleği eğitimine 13 kişi olarak başladık. 1968’de mezun oldum. Mezuniyetimin devamında, İstanbul’da yüksek tahsil yapabilmek için gündüz çalışıp gece okula gitmek zorunda kaldım. İşte bu yoğunluk ve yorgunluk zamanlarında İstanbul’daki en iyi Kalıpçılık Atölyesi’nde çalışarak ufkum açıldı. Kalıp tasarımı ve konstrüktör eğitimlerimizin uygulama alanları İstanbul’da oldukça çoktu. Çok derin boyutlarda kalıpçılığımı geliştirip hayata hazırlanmış oldum.

Ermetal ’in Kurucusu olarak tüm kalıplarımızın teknik tasarım resimlerini ilk yıllarda bizzat kendim yaptım. BENMAKER şirketimizin 700 adet civarındaki kalıplarını kendim tasarladım.

ERMETAL, en değerli varlığımız insandır felsefesini politika olarak benimsemiş. Mesleki ve teknik alanda beşeri sermayenin önemini sizlerden dinlemek isteriz. Sizlerin bulunduğu iş gücü piyasasının ihtiyacı olan beceri ve yeterlilikler nedir?

En değerli varlığımız, iyi eğitim almış olan insanımızdır. Okullar, başlangıç için öncü bilgi ve belgeleri sunar ama hayat boyu gelişimi, beceri eğitimleri sağlar. Fabrika düzeninde iç eğitimler, yurtdışı fuarları, firma gezileri gibi deneyimler gelişimde oldukça önemlidir. Ana sanayilerimizin hedeflerine uyum göstererek gelişmek, en güçlü öğrenme şeklidir. Beşeri sermaye dediğimiz yeterlilikleri hızlıca geliştirebildiğimizden dolayı, şimdiki yerimiz yapıcı ve becerikli grup çalışmaları ile sağlanmıştır. En kısa zamanda ve en uygun maliyetlerle öncü gayretlerimiz bizleri bugünlere taşımıştır.

ERMETAL’de mesleki ve teknik eğitimin yeri sizce nedir? Mesleki ve teknik eğitim şirketiniz faaliyetlerinde nasıl bir etkiye sahip?

Ermetal ’de çalışanlarımız, büyük oranda, konusunda tahsil yapmış ve başlangıç çalışmalarını aşmış kişilerden oluşmaktadır. Otomotiv, dünyadaki en disiplinli üretim sağlayan sektörlerdendir. Sürekli iç eğitimler ve dışarıdan aldığımız güçlü eğitim destekleriyle (0-PPM) ve (WCM- Dünya Klasında Üretim Kuralları), uygulamalarla ve ödüllerle daima gelişme sağlayan firmaların başında gelmekteyiz.

ERTEV Vakfımız, yerinde yapılan eğitimlerle birçok firmaya hizmet vermektedir.

Kalite topyekûndur. Zincirleme detay parçalarının doğru üretilmesiyle başarılarımızı paylaşarak gelişiyoruz. ERTEV Vakfımız, Ermetal iç eğitimlerini sürdürülebilir hale getirdiği gibi; 450 ve 600 saatlik işe hazırlama CNC-PLC ve Robot ile uzman atölye iş gücü eğitimlerini düzenli programlarla yürütmektedir.

Sektör koşullarına ve teknolojik gelişmelere göre çalışanların gelişimini önemseyen bir kuruluş olarak Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı’ndan (ERTEV) bahseder misiniz? ERTEV neler yapıyor?

ERTEV-ERMETAL Teknolojik Eğitimler Vakfımızla güçlü bir üretim kadromuz oluştuğu gibi çok sayıda sanayi kuruluşunun çalışanlarına da meslek eğitimleri vermekteyiz. Ertev Vakfı, makinecilik alanında FAGNER Modeli ile, oldukça sıkı bir disiplinle, her kademeden diploma sahibi gencimizi üretime hazırlamaktadır.

Küçük ebatlı torna ve frezeler ile; 3 exen, 4 exen, 5 exen CNC eğitim takım tezgâhlarımızı BENMAKER markası ile geliştiriyoruz. Şu anda 12 ülkeye yaptığımız ihracat ile kendimizi tanıtıp güven kazanarak ilerlemekteyiz.

Mesleki ve teknik eğitim dijital dönüşümlerle birlikte farklı alanlara evriliyor. Artık çividen çekiçten olduğu kadar, hatta daha fazla biçimde yazılımdan, bilgisayar programlarından ve makinelerden söz ediyoruz. Gelecek teknolojiyle ve mesleki eğitimle şekilleniyor. Sektörünüz ve dijitalleşmeyi de düşünerek geleceğin mesleklerinden bahseder misiniz?

Dijitalleşmeye giden yollar, en basit makinecilik becerilerinin geleceğini oluşturan mutlak kurallardır. Son yıllarda, meslek liselerindeki meslek öğretmenlerimizin güçlü eğitimler almadığını görüp üzülenlerden biri de benim. Bunların yanı sıra Makine Mühendisi olarak işe müracaat edenlerin işbaşı yapabilme kabiliyetleri yüzde 2, yüzde 3 civarına inmiştir. Ülke genelinde, otomotiv ve makinecilikte toplam ciromuz olması gerekenin beşte biridir. Bu bilgileri ortaya koymazsak ortalık güllük gülistanlık zannedilir.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya otomotiv üretiminde Türkiye’nin 5-6 katı civarındadır. Aynı oransal farklılık makinecilikte de böyledir. Her şeyi devlet yapmaz! Nerede bu sivil toplum örgütleri?

Geleceğin meslekleri olan fonksiyonlu makine hatları, özel işlem takım tezgâhları ve komple teslim üretim donanımları yapımında nerdeyse cansız haldeyiz. Tayvan-Malezya gibi küçük ülkelerin ihracat miktarları 1 ile 2 trilyon dolar rakamlarına nasıl ulaştı hiç merak etmedik mi?

METEK Projesi ve sunduğu hizmetler gibi hizmetlerin artmasını umut ediyorum. Özellikle yurtdışı fuar hareketliliklerin artırılması iş dünyasıyla eğitmen camiasının dünyada güçlü kalıp ve makinecilik endüstrilerinin görülmesini sağlayacaktır. Böylece hedeflerimizin yükseleceğine inanıyorum.

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerine ve bu alanda yer alacak, halihazırda yer alan öğrencilere ve öğrencilerin ailelerine seslenmenizi rica ediyoruz. Onlara eğitimle ve gelecekleriyle ilgili ne söylemek istersiniz?

Ailelerimiz yepyeni bir güvenle evlâtlarını meslek liselerine verebilmelidir. Son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı güçlü ve bilgili kadrolarla talihimizi hızla değiştirmektedir. Meslek liseleri donanımlı hale getirilmekte ve teknolojiyle yenilenen sisteme adaptasyonunu arttıran eğitim projeleri ile teknik öğretmenlerimizi güçlendirmektedir. Bu inanç ve istikrarla eğitim gören çocuklarımız meslek sahibi olacak, üretme sevdasına tutulacak ve ülkeye katma değer sağlayacaklardır!

ERTEV olarak yenilikçi eğitimlerimizle her daim yanınızda olacağız…

Önce Mürver Restaurant | Mevlüt Özkaya | Şef

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr