PROJE

NE?

İş dünyasının ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kalitede; güncel, nitelikli, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir mesleki ve teknik eğitime ulaşmak için; Kalite, Eğitim ve İletişim üst başlıkları altında çok yönlü faaliyetler gerçekleştirmek. Türkiye’de mesleki eğitimi bir ulusal kalite güvence sistemine kavuşturmak.

NEDEN?

Yerel ve küresel ekonomi gittikçe daha rekabetçi hale geliyor. Bu rekabette nitelikli işgücüne olan ihtiyaç daha da artıyor. İşte genç işsizliğini gidermek, iş dünyasının gereksinimlerine uygun, nitelikli, bilgisi güncel bir işgücü potansiyeli oluşturmak, tüm toplumsal kesimlerin kazançlı çıkacağı, ulusal kalite güvencesine sahip bir mesleki ve teknik eğitim sistemine ulaşmak gerekli olduğu için.

NASIL?

Tüm toplumsal kesimleri dinleyip, beklenti ve ihtiyaçlarını anlayarak. Mesleki eğitimdeki başarılı uygulamaları inceleyip, dersler çıkararak. Mesleki eğitimde bir ulusal kalite güvence stratejisi oluşturarak. Bu strateji çerçevesinde bir yaklaşım geliştirip, bunu pilot okullarda uygulayarak. Uygulama sonuçlarını değerlendirip, bu sistemi Türkiye geneline yaygınlaştırarak. Bunu yaparken eğitimcileri eğiterek, müfredatı geliştirerek ve kamuoyunda, mesleki eğitimdeki gelişmelere ilişkin bir farkındalık oluşturarak.

NEREDE?

21 pilot ilde ve seçilmiş uygulama okullarında. Pilot iller:

Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Siirt, Trabzon, Van ve Yozgat.

NE ZAMAN?

Mayıs 2012 ile Mayıs 2014 arasında.

KİMLERLE?

Okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, iş dünyasına, sosyal ortaklara, ailelere ve diğer tüm toplumsal aktörlere...