This project is financed by the European Union and Republic of Türkiye.
Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi

Kalite Modelleri Çalışmaları Sürüyor.

Kalite Güvencesi Sistemi Modellerine yönelik fikir alışverişi için paydaş temsilcileri bir araya geldi. 
16-17 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Çalıştayda Genel Müdürlük temsilcileri, pilot illerin Koordinatörleri, okul yöneticileri, öğretmenler, çekirdek çalışma grubu üyeleri ve sosyal ortakların temsilcileri Modelleri yönetişimi ve uygulanmasına yönelik farklı senaryoların tanımlanması için fikirlerini aktarıyor.

9-10 Şubat tarihlerinde aynı konu içeriğiyle yapılan Çalıştayda elde edilen veriler ile buradan sağlanacak çıktılar harmanlanarak mesleki ve teknik eğitimde uygulanan Kalite Güvencesi Sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlanacak. 

METEK III Projesi ile Kalite Güvence Sisteminin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde daha etkili bir uygulama içeriğine kavuşması hedefleniyor.

Önce Hibe Bileşeni Projeleri Başladı.

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu web sitesinin içeriğinden yalnızca GFA Consulting Group liderliğindeki konsorsiyum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.

İletişim

Adres: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim GM Emniyet Mah. Milas Sokak No 21 Teknikokullar Yenimahalle, Ankara
Telefon: +90312 213 38 50
E-posta: metek@meb.gov.tr