Eğitim ve İş Dünyası İçin Kalite Güvencesi

METEK Projesi’nin Kalite Güvence bileşeni öğrenciler için “daha fazla seçenek, daha fazla şans” üretmek için çalışacak:

  • Meslek standartlarına ilişkin bilgi ve becerilerin boyutları belirlenecek.
  • Paralel olarak iş dünyasının gereksinim duyduğu çalışan nitelikleri saptanacak.
  • Alınacak sonuçlar doğrultusunda ders alanları çeşitlendirilecek, bunlar geliştikçe istihdam edilebilirlik alanları da artacak.
  • Yönetici, öğretmen ve öğrenciler için geçerli ve güvenilir bir “ölçme değerlendirme sistemi” kurulacak.
  • Tüm bunların sonucunda bir Ulusal Kalite Güvence Stratejisi oluşturulacak ve pilot illerdeki okullarda gerçekleştirilecek uygulamalarla bu stratejinin “sağlaması yapılacak”.
  • Sonuçta; mezuniyet sonrası diploma ve diğer mesleki eğitim sertifikaları iş dünyası için ciddi bir değer taşıyacak.
  • Kısacası öğrenciler için, eğitimciler için, iş dünyası için yeni, çok daha efektif bir geleceğin önü açılacak.

KALİTE GELİŞTİRME DOKÜMANLARI

Önerilen Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi

Kalite Yönetim Standartları Referans ve Rehber Kılavuz

Öz Değerlendirme Rehberi (MEB Okulları)

Öz Değerlendirme Rehberi (YÖK Okulları)

Kalite Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı

Kalite Yönetim Standartları Kılavuzu (MTE)

GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER(TÜMÜ)