METEK Projesi Kapanış Konferansı Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın Katılımıyla Gerçekleşti

21 Mayıs 2012 tarihinde başlayan ve 21 Aralık 2014’te tamamlanacak olan “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi” (METEK) Kapanış Konferansı 09 Aralık 2014’te Ankara’da gerçekleştirildi.

Konferansa Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Mali İşbirliği, Altyapı, Sosyal ve Bölgesel Projeler Bölüm Başkanı François Begeot, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Günay, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Müsteşar Yardımcıları Salih Çelik, Muhterem Kurt, Yusuf Büyük, Ömer Açıkgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlüklerin Genel Müdürleri, ilgili sosyal tarafların ve kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri, projedeki pilot illerin Milli Eğitim İl Müdürleri, pilot kurumların yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Kapanış Konferansı’nda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, mesleki ve teknik eğitimde kalite geliştirmeye yönelik çalışmaların kendisinin Bakanlığının öncesindeki dönemlerde başladığını, bu çalışmaların meyvelerini verdiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Mesleki ve teknik eğitimde sektörle işbirliğinin önemini vurgulayan Bakan Avcı, METEK Projesi kapsamında ulaşılan sonuçları ve faaliyetleri değerlendirdi.

Projede yürütülen faaliyetler ve elde edilen çıktılar konusunda detaylı bilgilerin verildiği oturumların ardından Mesleki ve Teknik Eğitimde kalitenin tartışıldığı bir panel gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik eğitimde uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir kalite sistemi oluşturulmasını hedefleyen METEK Projesi; AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edildi.

Proje kapsamında, mesleki ve teknik eğitimde okullar düzeyinde kalite uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve desteklemek, toplumda kalite kültürü konusunda farkındalık oluşturmak, müfredat geliştirmek, eğitici ve yönetici eğitimleri gibi konularda çok sayıda faaliyet gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Sistemi geliştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı’nın kuruluşuna yönelik destek verildi. Mesleki ve teknik eğitimde kalite geliştirmeyi stratejik düzeyde desteklemek için yol haritası sunan Kalite Stratejisi ve Eylem Planı oluşturuldu.

Ulusal Kalite Sisteminin fonksiyonlarına göre nasıl yaygınlaştırılacağını aşama aşama gösteren ve kalite güvence sisteminin uygulanması sürecinde kurum ve kuruluşlar için rehberlik sağlayacak Öz Değerlendirme Rehberlik Kılavuzu ile Ulusal Kalite Referans ve Rehberlik Kılavuzu ilgili taraflarla yakın işbirliği içerisinde hazırlandı.

Mesleki ve teknik eğitim sisteminde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik 15 büyüme merkezindeki meslek yüksekokullarına ekipman desteği sağlaması ve mesleki eğitimin içeriğini ve kalitesini desteklemek amacıyla açılan hibe programları da METEK Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerdendir.

METEK Projesi faaliyetleri çerçevesinde:

Taslak 91 meslek standardı hazırlandı.

Mezun izleme sisteminde yeni modeller (e-mezun) önerildi.

Müfredat geliştirme çalışmaları 3698 katılımcıyla tamamlandı.

Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı eğitimlerine toplam 2158 kişi katıldı.

Eğitici eğitimleri çerçevesinde 268 kişiye eğitimler verildi.

Kariyer ve tanıtım günleri kapsamında pilot illerde 3029 öğretmen, öğrenci ve sektör temsilcisine ulaşıldı.

“Sektörle İşbirliği” seminerlerine özel sektör, öğrenci, okul ve sosyal ortaklardan 3077 kişi iştirak etti.

“Sosyal Ortaklarla İşbirliği” konferansları 10 İlde 1059 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında yaklaşık 19.000 katılımcıya yüz yüze ulaşıldı.

HABERLER (TÜMÜ)